1Young-Conco 5Paolo-Conco 9atrox 2Notak-Craviotto
First time ridin' a drum 1977 Paolo Mauri, 1992 ATROX 1994 Notak meets John Craviotto
8crashmen 3The-Cosmics 6the-barons-002a 11Ayotte-Antonio-Lerario
THE CRASHMEN 2001 THE COSMICS 2003 THE BEAT BARONS 2003 Antonio Leario
Ayotte
4Mauro-Conco 7beatfellas 10Stefania
Florean Beach! THE BEAT FELLAS 2004 Stefania Avenali Pearl 70's
De Crew